Hur du jobbar Skadeförebyggande inom Friidrott!

Hur du jobbar skadeförebyggande inom Friidrott, var temat för dagens föreläsning för ÖGIF-friidrott! Det är hög prevalens av skador inom friidrotten och de vanligaste skadorna, 96% av alla skador inom friidrotten är överbelastningsskador och vanligaste områden är i fot och underben. Leg Sjukgymnast Jenny Jacobsson gjorde en studie för ett par år sedan då hon följde ett stort antal friidrottare och lät dem registrera skador mm över en längre tid, denna har visat på att intensiteten i träningen är den största risken för skada. Dvs för hög intensitet och då i samband med hög mängd i träning leder till stor risk för skada inom friidrotten. Tidigare skada ökar också risken för att skada sig igen.

Rörelseakademin har ett samarbete med ÖGIF-Friidrott här i Östersund. Det är kul när man får komma ut och hålla i denna typen av föreläsningar och sprida kunskap. Denna gång var det föräldrar till ungdomar i ÖGIF som utbildades under helgen. Det är självklart en jättestor fördel när föräldrarna är engagerade och dagens budskap under föreläsningen var att vila/återhämtning är minst lika viktig som träning och det är viktigt att föräldrarna är uppmärksamma på signaler om att deras barn behöver vila från träning eller börjar visa symtom på överbelastning. Det var bra resonemang och frågor under föreläsningen. I ÖGIF- Friidrott jobbar hängivna och superduktiga tränare och detta är också en viktig faktor för att hålla skador borta. Tränare som engagerar sig, som kan sin sak och som även är duktiga på att implementera funktionell träning som ett komplement till den specifika friidrottsträningen. Det känns kul att samarbeta med motiverade människor och jag vet att barnen och ungdomarna i ÖGIF-friidrott tas väl omhand.

Jag kunde såklart inte låta bli att komma in på mitt favoritämne rörelseanalys i verkliga idrottssammanhang och på min klinik och prata träning för att kunna optimera funktion. Kompletterande träning på rätt sätt är teknikoptimerande och vi pratade om hur man tänker i träningen för att uppnå dynamiska rörelser i idrottsutövandet. Jag visade MASSOR av bilder (för det är det bästa tycker jag, att man kan visa vad man menar i bild när man instruerar och förklarar) och jag visade t ex på hur det kan skilja på ett upphopp där idrottaren har rörlighet och stabilitet tillgänglig för att skapa kraft och energi åt rätt riktning och uppnå ett bra utförande kontra hur det kan se ut om man inte har de rätta förutsättningarna.

Rörelseakademin är stolt samarbetspartner till ÖGIF-Friidrott!